Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Algemene werkwijze

Bij aanmelding vragen wij u om een intakeformulier in te vullen. De informatie die we via dit formulier krijgen, gebruiken we om een kennismakingsgesprek vast te leggen bij de medewerker die het best aan uw zorgvraag kan beantwoorden.
Dit gesprek is vrijblijvend en dient om u en uw specifieke vraag en verwachtingen nog beter te leren kennen.
Dit gesprek valt uiteraard binnen het kader van beroepsgeheim. Tijdens dit gesprek bespreken we samen het mogelijke vervolgtraject. Tijdens de begeleiding voorzien we verschillende evaluatiemomenten. Dit is één van de manieren waarop we professioneel en zorgzaam omgaan met u als cliënt.
We vinden het belangrijk om met regelmaat van klok onze cliënten multidisciplinair te bespreken. De diverse invalshoeken die tijdens het overleg ingebracht worden, zorgen samen voor een op maat gesneden begeleidingstraject voor u als cliënt die
bij ons langskomt.
Vanuit De Kern vinden we het ook noodzakelijk om intensief samen te werken met de omgeving van onze cliënten. Daarom brengen wij artsen, scholen, het CLB en de andere hulpverleners op de hoogte van onze bevindingen. Vanzelfsprekend enkel
en alleen als u daarmee akkoord bent.