Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Eerstelijnspsychologie

Eerstelijnspsychologie is niet hetzelfde als psychotherapie. Bij psychotherapie staat probleemanalyse centraal. Bij eerstelijnspsychologie gaat het meer om een oplossing voor een probleem in het hier en nu.

Praktijkcentrum “De Kern” gebruikt specifieke methodieken uitgewerkt voor eerstelijnspsychologisch consult die al jaren hun nut en effectiviteit bewezen hebben.
U kan zowel voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen eerstelijnspsychologische begeleiding aanvragen.

U kan terecht bij een van de volgende therapeuten in ons centrum.

Caroline
Vanhollebeke
Ria
Plasschaert

De klachten waarmee u zich kan aanmelden voor eerstelijnspsychologische begeleiding zijn o.m. angsten, depressie of somberheid, burn-out, bore-out, werk- en studieproblemen, aanpassingsproblemen, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, dwanghandelingen, extreem piekeren, verlegenheid of gebrek
aan zelfvertrouwen, eenzaamheid, problemen met ouder worden, assertiviteitsproblemen, concentratiestoornissen....
Onze psychologen die deze consulten houden, hebben een brede kennis op het gebied van psychische problemen. We starten het eerste consult met een zorgvuldige analyse van persoonlijkheids- en omgevingsfactoren. Vervolgens bespreken we in wederzijds overleg de werkdoelen. We werken praktisch en
klachtgericht waarbij de nadruk ligt op hier-en-nu. Alles gebeurt in overleg.
De behandelingsduur wordt beïnvloed door diverse factoren zoals aard van de klacht, persoonlijkheidskenmerken, sociale omstandigheden... De gemiddelde behandelingsduur ligt rond de 5 sessies.
Indien blijkt dat eerstelijnspsychologie ontoereikend is, wordt er doorverwezen naar psychotherapie, al dan niet intern, of naar andere specialistische hulpverlening.
Tarieven: Er wordt 45 euro aangerekend per consult. U kan een afspraak tot een dag op voorhand annuleren. Zo niet, dient u alsnog de consultatie te betalen.
Afspraak: U kan een afspraak maken via www.praktijkcentrumdekern.be of tussen 09.00 en 12.00 uur op het nummer 011/610.304.