Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Diagnostisch onderzoek

Om bepaalde behandelingen effectief te laten zijn, is het belangrijk eerst een grondige analyse te maken van de bestaande situatie. Dit gebeurt aan de hand van (psycho)diagnostisch onderzoek.
In het (psycho)diagnostisch onderzoek bespreken we binnen het team mogelijke pistes over wat er aan de hand zou kunnen zijn. Op basis daarvan wordt een onderzoek voorgesteld dat informatie dient te verzamelen om zoveel mogelijk van die pistes te kunnen schrappen. Dit noemen we hypothese-toetsend te werk gaan.
Een onderzoek kan dan bestaan uit testen, vragenlijsten, observaties op school, interview bij ouders en/of kind, enz.
Soms gebeurt het ook dat u naar ons doorverwezen wordt voor reeds op voorhand bepaalde testen, vragenlijsten. Vanzelfsprekend worden deze dan uitgevoerd en wordt niet voorafgaandelijk uw dossier besproken op ons multidisciplinair team.
Een (psycho)diagnostisch onderzoek wordt in ons centrum in eerste instantie uitgevoerd door een klinisch psycholoog en/of logopedist, maar wanneer het team dit nodig acht, kan er ook voorgesteld worden om ook een motorisch onderzoek te
laten plaatsvinden of om in samenwerking met externe artsen een (kinder)psychiatrisch onderzoek te starten.
Alle resultaten worden dan samengelegd en besproken met uw arts. Dit overleg vormt vaak de basis tot het stellen van een diagnose.
Er kunnen ook onderzoeken gedaan worden waaruit niet noodzakelijk een diagnose vloeit, maar die veeleer de basis zijn voor verdere opvolging of voor een beter begrip van het functioneren van betrokkene(n).Ook zonder verplichting van een opvolgtraject kan u bij ons voor deze onderzoeken terecht.
Tarieven: Het tarief is afhankelijk van het type van onderzoek.
Afspraak: U kan een afspraak maken via info@praktijkcentrumdekern.be of tussen 09.00 en 12.00 uur op het nummer 011/610.304.