Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Logopedie

Een logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen die een beperking vormen voor communicatie.
Communicatie kan veel uitingsvormen omvatten, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafasie, en ondersteunende communicatiesystemen.
Niet enkel jonge kinderen kunnen terecht bij een logopedist. Adolescenten,volwassenen en senioren kunnen vaak ook door een logopedist geholpen worden.
Stoornissen waarvoor therapie met tegemoetkoming van de mutualiteiten kan aangevraagd worden zijn: afasie, taalstoornis, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, spraakstoornis t.g.v. schisis, dysarthrie, chronische spraakstoornis, stotteren, myofunctionele stoornis, spraakstoornis ten gevolge van een laryngectomie, stemstoornis, gehoorstoornis, dysfagie en dysfasie.

Voor logopedie kan u terecht bij

           

Tarieven: De logopedist is geconventioneerd. Dit betekent dat de nationale overeenkomst voor logopedisten ondertekend werd en de hierin vastgelegde tarieven worden gehanteerd. U kan de honoraria terugvinden op de website van de beroepsvereniging voor logopedisten: www.vvl.be.
Afspraak: U kan een afspraak maken via www.praktijkcentrumdekern.be of tussen 09.00 en 12.00 uur op het nummer 011/610.304